Loyalty - by Zadržite postojeće kupce koji cene vrednosti koje im pružate i neće kupovati na drugom mestu, povećajte broj kako starih tako i novih kupaca i povećajte profit, identifikujte i profilišite kupce.

Razlozi za LoyalTY

 • Lojalni kupci troše više i donose vam veći profit
 • Oni cene vrednosti koje im pružate i neće kupovati na drugom mestu
 • Povećava broj kupaca koji se ponovo vraćaju, ali i novih kupaca
 • Kupovaće kod vas u dužem vremenskom periodu
 • Omogućava identifikaciju i profilisanje kupaca
 • Omogućava niz marketinških aktivnosti

Karakteristike

Fleksibilni programi

LoyalTY će vam omogućiti kreiranje programa lojalnosti po vašoj meri, za svaku grupu kupaca ili pojedinca lično.

Platne kartice vašeg brenda

Uz pomoć LoyalTY sistema, u mogućnosti se da kreirate sopstvene platne kartice.

Loyalty za sve

Identifikujte i segmentišite kupce. Fizička lica, pravni subjekti, zaposleni i članovi sindikata i...

Za prodajne lance i maloprodaje

Imate nekoliko prodajnih mesta? Analizirajte kupce i pratite real-time prodaju po prodajnim mestima.

Izaberite kartice koje vama najviše odgovaraju

LoyalTY vam ostavlja mogućnost izbora vrste kartica. Bilo da se radi o smart, magnetnoj, bar-kod ili RF kartici...

Integracija sa POS

LoyalTY je u potpunosti integrisan sa našim POS sistemom, dizajniranom da odgovori na današnje zahteve i trendove.

Procedura kupovine

1.

Svaki put kada kupac kupuje, provlači karticu kroz odgovarajući čitač kartice

2.

Nakon identifikacije POS terminal ostvaruje komunikaciju sa serverom putem bezbednog kanala

3.

LoyalTY Server će vratiti POS terminalu informaciju o povoljnostima koje je kupac ostvario kupovinom

4.

Ukoliko se radi o platnoj kartici LoyalTY Server verifikuje da li je kupcu dozvoljena kupovina u tom iznosu

5.

POS terminal automatski obračuna povoljnosti (na primer obračuna popust) i nakon kupovine završava transakciju obaveštavajući kupca i prodavca o ostvarenim pogodnostima na ekranu i računu

6.

Na računu kupca koji se nalazi na LoyalTY serveru se evidentiraju ostvarene pogodnosti, dok se u slučaju platne kartice zadužuje račun za iznos kupovine

Često postavljana pitanja

Gde se instalira LoyalTY sistem?

LoyalTY sistem je instaliran na našim zaštićenim i uvek dostupnim serverima.

Kako se kreiraju programi?

Korišćenjem web portala, vi kreirate programe po vašoj želji i upravljate celim sistemom.

Kome se izdaju kartice?

Kartice ili neki drugi oblik identifikacije se izdaju firmama, zaposlenima, članovima sindikata ili udruženjima.

Kako se kupci identifikuju?

Prilikom svake kupovine kupac se identifikuje karticom, a sistem verifikuje identitet i beleži aktivnosti.

Kakve su pogodnosti za kupca?

Kupac ostvaruje pogodnosti (ostvaruje popust, zarađuje bodove, ostvaruje odloženo plaćanje) prema programu u kome se nalazi.

Kako kupac prati promene na kartici?

Kupac može da prati stanje svoje kartice online preko web portala stilovanog prema vašim zahtevima. Osim kontrole kartica, kupac može prijaviti nestanak kartice.

Ko kontroliše kartice?

Vlasnici firmi, ovlašćeni predstavnici sindikata i udruženja mogu da kontrolišu kartice izdate svojim zaposlenima ili članovima.

Kakve podatke prikuplja LoyalTY sistem?

LoyalTY sistem prikuplja podatke o kupcima, kupovinama, ostvarenim pogodnostima.

Ko vrši analizu podataka?

Vi vršite analizu prikupljenih podataka, kreirate i menjate programe, obaveštavate kupce o novim pogodnostima, pratite prodaju real-time.

Imate još pitanja?

Zakažite prezentaciju

Bezbednost

Podaci o kupcima, računima, transakcijama, programima se čuvaju na LoyalTY serveru. Privatnost kupaca je obezbeđena sistemom prava pristupa i zaštićena je od neovlašćenog pristupa. Sve transakcije i komunikacija u celini između POS i LoyalTY servera se obavlja preko zaštićenog kanala koji koristi najsavremenije bezbednosne protokole. Baza podataka i potrebni servisi se nalaze na serverima koji su u potpunosti zaštićeni i uvek dostupni.

Troškovi implementacije i korišćenja

LoyalTY sistem je moguće iznajmiti po SaaS (Software as a Service) principu i time drastično smanjiti inicijalne troškove. Celokupna infrastruktura potrebna za rad LoyalTY sistema se nalazi na našim serverima, čime u značajnoj meri smanjujete troškove. Sve što je potrebno da dodatno obezbedite su čitači kartica ili bar-kod skeneri, ukoliko ih već nemate na prodajnim mestima.

Naši korisnici koji koriste LoyalTY?

 • Pekara Branković
 • Keeptank
 • Mihajlović
 • SBS Petrol

Primer korišćenja

Poslovni sistem Mihajlović - Paraćin, je davne 1990. godine otvorio prvu privatnu benzinsku pumpu u Srbiji. Danas u svom sastavu ima 30 objekata u kojima se prodaje gorivo i ostali proizvodi široke potrošnje. Na svim prodajnim lokacijama je instaliran POS softver sa integrisanim sistemom lojalnost. LoyalTY sistem je instaliran na našim serverima.

Mihajlović pumpe svojim kupcima nudi različite pogodnosti i to:

 • Bonus bar-kod kartice sa više programa lojalnosti koje donose kupcima popuste na kupovinu goriva i ostalih proizvoda
 • Corporate magnetne kartice za firme koje žele da svojim radnicima omoguće plaćanje goriva karticama uz kontrolu trošenja
 • Platne magnetne kartice članovima sindikata za odloženo plaćanje i dodatne popuste

BP Mihajlović je ponudio nekoliko bonus programa za različite grupe kupaca:

 • Bonus 3% - ovim programom kupci ostvaruju popust u iznosu od 3% na bilo koju kupovinu
 • Popust na gorivo - ovim programom kupci ostvaruju popust u iznosu od 3 dinara po litru na kupovinu bilo koje vrste goriva, dok se za ostale proizvode popust ne obračunava
 • Vikend popust - ovim programom kupci ostvaruju popust u iznosu od 5% na bilo koju kupovinu obavljenu subotom ili nedeljom

Za firme i institucije koje imaju potrebu kontrole potrošnje goriva za svoja vozila, Mihajlović pumpe su ponudile platne kartice koje zahtevaju identifikaciju vozila i vozača, kao i očitavanje pređene kilometraže. Nadležni u firmama i institucijama imaju mogućnost da putem web portala kontrolišu potrošnju (na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou), određuju limite (određivanjem maksimalne potrošnje prilikom jedne kupovine) i vremenske intervale u kojima je moguće korišćenje kartice. Opciono, nekim karticama je dodato ograničenje da mogu kupovati samo gorivo.

Za kupce koji su članovi sindikalnih organizacija i udruženja, pumpe Mhajlović su obezbedile platne kartice koje imaju mesečni limit i određeni popust prilikom svake kupovine. Na kraju obračunskog perioda, nadležnima iz sindikata i udruženja se dostavlja specifikacija troškova po kupcu.

Poslovni sistem Mihajlović - Paraćin - zvanična prezentacija

Mihajlović pumpe - LoyalTY web portal

Zakažite prezentaciju

 • Mihajlović Soft d.o.o.
 • Janka Veselinovića 5A, 18000 Niš, Srbija
 • 018 513 000
 • info@loyaltycard.rs